Umění a věda sladěné

Nikolaos Gkogkas o estetice Nelsona Goodmana.


Dewey a demokratický způsob života

Kevin S. Decker o jedinečném politickém příspěvku Johna Deweyho.


Peirce a Sartre o vědomí a egu

David Boersema popisuje, jak byli dva velmi odlišní myslitelé na stopě podobným představám o povaze vědomí.


Charles Sanders Peirce: Architekt pragmatismu

Cornelis de Waal o muži a jeho nápadech.


Pragmatické vlastenectví Richarda Rortyho

Carol Nicholson o potřebě jiného druhu národní hrdosti.


Úvod do klasického amerického pragmatismu

Raymond Pfeiffer, který toto číslo redigoval, se zabývá rozsahem pragmatické tradice.