Přírodní červená v zubech a drápech

Sherrie Lyons se vrací k Evoluci a etice od Thomase Henryho Huxleyho, Darwinova nejenergičtějšího obránce a tvůrce slova „agnostik“.


Účel, význam a darwinismus

Mary Midgley medituje o mysli a smyslu mezi mutacemi.


Sociální spencerismus

Tim Delaney vypráví, jak Herbert Spencer, vynálezce fráze „přežití nejschopnějších“, původně aplikoval evoluční myšlení na lidskou společnost a kulturu.


Darwin o morální inteligenci

Vincent di Norcia aplikuje své mentální síly na Darwinovu morální teorii.


Evoluce evoluční teorie

Massimo Pigliucci líčí historii evolučních teorií a ptá se, zda evoluční biologie někdy posunula paradigmata.