Radikální lék: Hannah Arendt a Simone Weil o potřebě kořenů

Scott Remer si myslí, že nejsme šťastní bez komunity a považuje kompletní rekonstrukci moderního světa za to, co stojí za to.


Koncept druhého od Kanta po Lacana

Peter Benson se dívá na to, jak kontinentální mysli vidí, jak my vidíme jiné mysli.


Co nám Derrida říká?

Mike Sutton nám podává svůj současný výklad Derridových stop.


Foucaultův slon

Thomas Morrison se tvrdě dívá na problém Michela Foucaulta s vědou.


Zkušenosti Georgese Batailla

Praktickou pomůcku pro uzdravení ze závislosti nachází Michael Mocatta ve filozofii extrémního zážitku.