Hackování mozku

Mohl by nám pokrok v technologii brzy poskytnout dokonalé poznání jiných myslí? Bora Dogan vyšetřuje.


Fyzikismus a empatické porozumění

Michael Philips tvrdí, že možnost empatie je neslučitelná s myšlenkou, že svět je skrz naskrz fyzický.


Schopenhauerova soucitná morálka

Tim Madigan o mrzoutovi, který kázal soucit.


Paradox empatie

Ramsey McNabb o tom, jak se cítí ostatní lidé.