Hegel, „otec dějin umění“?

Michael Squire zkoumá Hegelovy historické představy o estetice.


Hegel o budoucnosti, Hegel v budoucnosti

Slavoj Žižek říká, že Hegel nemusí být prorokem, aby nás nasměroval k lepším zítřkům.


Hegelovo chápání dějin

Jack Fox-Williams nastiňuje Hegelovi základy toho, jak historie funguje.


G.W.F. Hegel: Úvod

Matt Qvortrup pozoruje pozorovatele světového ducha.


Kant, konflikt a univerzální historie

Terrence Thomson se ptá, co nás může naučit Kantův koncept historie.