Dar stát se uvízl

Amee LaTour tvrdí, že bychom někdy měli přivítat, když nás život uvalí na mělčinu.


Potíže s Martinem

Dokonce i jeho nejlepší přátelé si mysleli, že je nacista, tak proč bychom měli věnovat další pozornost Heideggerovým filozofickým spisům? Položili jsme vybranému Heideggerovu badateli tuto otázku: Změní angažovanost Martina Heideggera v nacistické straně a jeho antisemitismus, jak je patrné z nedávno vydaných Černých sešitů, v tom, jak bychom ho měli považovat za filozofa a zapojit se do jeho práce? ?


Zrození kultury celebrit z ducha filozofie

Matthew Barnard chápe a odsuzuje kulturu celebrit v heideggerovských termínech.


Heidegger & Faulkner proti moderní technologii

Bob James vidí podobnosti v temném vnímání industrializace těchto dvou autorů.


Heideggerovy způsoby bytí

Andrew Royle představuje Heideggerovy klíčové myšlenky z jeho klasického Bytí a času a ukazuje, jak vedou k jeho pojetí Bytí-k-smrti.


Hannah Arendtová a lidská povinnost myslet

Shai Tubali uvažuje o kořenech a důsledcích aktivní filozofie Arendtové.