Pravda o kacířství?

Grant Bartley stanoví zákon ve prospěch „správného“ druhu kacířství.


Nebeské vystěhování

John Donnelly nám připomíná, že lidé jsou v nebi pouze nájemníky z Boží milosti.


Konec utrpení

Potěšení pro lidi! Katherine Powerová zvažuje, zda by nemělo být více opiátů pro masy (včetně opia?), ale spokojí se s ořechy a semeny.


Fenomenologie jako mystická disciplína

Colin Wilson zkoumá provokativnější stránku existencialismu.


Pluralismus: Model mnoha map

Mary Midgley říká, že obory vědění jsou jako mapy – každá odpovídá na jinou sadu otázek, takže je nelze nutně všechny ‚redukovat‘ na fyziku.


Rouhání svatého Augustina

James Hale tvrdí, že Duch svatý je ženský a že Trojice je zrcadlem nukleární lidské rodiny.


Zkrocení skeptického draka

Toni Vogel Carey o nedorozumění mezi její tetou Polly a René Descartesem.


Rozřezání Boha napůl

Nicholas Maxwell o naléhavé potřebě rozpitvat Božstvo.


Fundamentálové, islamisté a Západ

Imadaldin Al-Jubouri se zamýšlí nad tím, jak někteří muslimští fundamentalisté ospravedlňují svou agresivitu – mimo jiné nesprávným čtením Koránu.


William z Ockhamu: Obrana církve, odsouzení papeže

Ian Smith o tom, proč si Ockham myslel, že papež není katolík.


Spinoza: Ve dne prokletý; a v noci prokletý

Před tři sta padesáti lety byl Spinoza exkomunikován. To dává Peteru Caveovi záminku, aby nám připomněl tohoto nejtolerantnějšího filozofa – jeho život, metafyziku a lidstvo.


Proč Spinoza?

Richard Mason o myslitelovi, který stál na průsečíku mnoha historií a tradic.