Způsob myšlení o etice

Philip Badger o experimentu s filozofií ve třídě a nápadech, které vyvolal.


Tento filozofický život

Chris Fotinopoulos o dospívání, aby se stal filozofem, o dobrém a špatném vzdělání a o sokratovském dialogu na středních školách.


Praktická role pro filozofii

Peter Bowden tvrdí, že nejde o volbu mezi vzděláním nebo školením: obojí je potřeba, a to napříč všemi obory. Problém je v tom, že vědy poskytují vzdělání i výcvik, ale katedry filozofie výcvik neposkytují.