Fiktivní pravdy

Tony Milligan vypráví příběh o myšlence implikovaných pravd ve fikci.


Proč je Emerson příliš chytrý na to, aby byl filozofem

Nancy Bungeová považuje Emersona za filozofa, aby ukázala, že je básník.


Don Quijote a Narativní já

Stefán Snaevarr se ptá, jsou naše identity vytvářeny narativy?


Pozice na Derridu

Nazenin Ruso vysvětluje, kde a proč souhlasí s Derridovým přístupem k textům.


Derrida: Thinking The Impossible

Roger Caldwell zvažuje, zda je možné uvažovat o Derridovi.


Co je to autor?

Co je ve jméně? Marnie Binder se ptá, jestli záleží na tom, kdo píše, a další otázky ohledně autorství.