Extáze prostřednictvím sebezničení

Danelle Gallo - Georges Bataille (oficiální hudební video) Danelle Gallo - Georges Bataille (oficiální hudební video)


Francouzský postmarxismus

Peter Benson nám vypráví, jak se ve Francii vyvinula kritika Marxe i kapitalistické společnosti, se zvláštním zřetelem na Jeana Baudrillarda a Bernarda Stieglera.


Vyvrácení šneků pečeným hovězím masem

James Alexander shledá Alaina Badiou vinným z hrůz, ale někdy stojí za přečtení.


Derridův výkon

Yonathan Listik předvádí lingvistické představení, aby sdělil Derridův lingvistický výkon.


Heterotopie Facebooku

Robin Rymarczuk je ‚přítel‘ Michela Foucaulta.