Ataraxie ve věku příliš mnoho informací

Eric Scheske uvažuje o spojení mezi Pyrrhem z Elis a internetovou kulturou.


Jak se stát cynikem

Roger Caldwell se zamýšlí nad životem a myšlením psa Diogena.


Democritus: Empirický racionalista

Chris Christensen tvrdí, že v myšlence Demokrita (460-370 př. n. l.) byly harmonicky sjednoceny dva základní filozofické protiklady.


Kořeny a větve filozofie

Will Bouwman o tom, jak Thales, Anaximander, Pythagoras, Parmenides & Zeno ustanovili empirismus, matematiku a logiku jako dominantní rysy západního myšlení.


Epikuros & Job

Benjamin Kerstein zkoumá starověkou zlomovou linii v západním myšlení a moderní kultuře srovnáním filozofie Epicura a Joba.