Co je nového v... Filosofie jazyka

20. století vidělo, že komplexní vztah mezi jazykem, myslí a světem se stal absolutně ústředním bodem filozofie. Steven Geisz nás provede debatami, různými pozicemi a nejnovějšími myšlenkami.


Co je nového v... africké filozofii

Afričtí myslitelé čelí rozsáhlým problémům svého kontinentu a potýkají se s povahou svého vlastního intelektuálního a kulturního dědictví. Safro Kwame vrhá kritický pohled na scénu a popisuje filozofy a jejich práci.


Co je nového v... Estetika

Kai Hammermeister o byznysu s krásou.


Co je nového v... Etika (část 1!)

Naše přehledové články odhalují, co se nyní děje v různých oblastech filozofie. V etice se toho na jediný přehled děje příliš mnoho, a tak jsme požádali Abdelkadera Aoudjita, aby popsal a okomentoval jednu silnou tendenci, která je hlavním rysem současné etické scény – vzpouru proti teoriím.


Co je nového v... čínské filozofii

Anja Steinbauer o moderním vývoji ve starověké filozofické tradici.


Co je nového v…. Lékařská etika

Mark Daniels popisuje debaty, dilemata a filozofy, kteří s nimi zápasí.


Co je nového v…. Filosofie náboženství

Daniel Hill popisuje, jak dílo Alvina Plantingy způsobilo revoluci ve filozofii náboženství.


Co je nového v... starověké filozofii

V první z naší série „Přehled“ popisuje Mark Daniels nejnovější práci o nejstarších filozofech.