Poznání a moudrost v globalizujícím se světě

Ve svém úvodním projevu na ruském filozofickém kongresu Victor Sadovnichiy hovořil o bystrosti a sofiologii.


Čtvrtý ruský filozofický kongres

Jaké jsou tedy problémy, které dnes ruské myslitele zajímají? Anna Kostikova a Elena Kosilova na tuto otázku odpovídají shrnutím témat diskutovaných na největším setkání ruských filozofů v historii.


Američan v Moskvě

Tim Madigan referuje ze 4. ruského filozofického kongresu.


Sociologické úvahy o současné Moskvě

Tim Delaney sdílí některé postřehy ze své cesty do Moskvy na 4. filozofický kongres.


Co je třeba udělat?

Anna Arutunyan o nedostatku agentury v současném Rusku.


Tolstého Teorie nenásilí

Akademik Abdusalam A. Guseinov o pacifismu a perspektivě nekonečného začátku.


Moderní komunikace, kultura a filozofie

Vladimir Mironov o sémiotice a postmodernismu v zmenšujícím se světě.


Modely mravní činnosti

Alexander Razin se zamýšlí nad tím, proč lidé jednají morálně (když tak činí).