Flora nebo Mona Lisa?

Predrag Slijepcevic se ptá, zda je na organismy lépe pohlížet jako na singulární nebo jako složené.


Einstein vs logický pozitivismus

Rossen Vassilev Jr. se ptá, zda se moderní fyzika nestala příliš metafyzickou.


DNA a krize identity

Raymond Keogh má vědecky podložený pohled na osobní identitu.


Věda a fenomenologie

Kalina Moskaluk nám vypráví, jak myšlenka mimo její teoretické zázemí zničila její výzkumný projekt a její víru v „jednoduchou“ fenomenologii.


Filosofie vědy: První 2½ tisíciletí

Will Bouwman se ptá, na čem při studiu hmoty skutečně záleží.