O demokratických teoriích

Huong Nguyen uvažuje o současných trendech v demokratickém myšlení.


Loď bláznů

Anja Steinbauerová vysvětluje, proč měl Platón problémy s demokracií.


Platónův ideální vládce dnes

Mark Tan nám ukazuje, jak překonat naši nedůvěru a cynismus vůči vládám prostřednictvím jmenování králů filozofů.


Demokracie je nemocná

Amy Pollard čte Platónovu republiku jako reformní dokument.


Mohla by Platónova republika fungovat v Číně?

Keith Hui přirovnává čínský stát k Platónově republice.