Jak může někdo změnit kulturu?

Kevin Brinkmann nám s pomocí Althussera, Gramsciho a Mannheima říká.


Marxův Leviatan

Patrick Cannon o anarchii a státu.


Karel Marx: Člověk a mysl

Matt Qvortrup tvrdí, že Marx stále inspiruje ty, kteří touží po lepším světě.


Nový Twist na starých myšlenkách

Lucian Lupescu vidí, jak dalece se překrývají Kantovy a Marxovy ideály.


Marx a Nietzsche

Jack Fox-Williams zkoumá moc, třídu a náboženství.


Popper o Marxovi o historii

Chris Christensen uvažuje o střetu dvou kolosálních Karlů.