Sokrates a předpravdivá politika

Spencer Klavan hlásá Sokratovu revoluční odpověď Nietzschemu a Trumpovi.


Sokrates, paměť a internet

Matt Bluemink používá sokratovský argument k posouzení vlivu sítě na náš mozek a naši mysl.


Povolil by Platón ve své republice Facebook?

Jenni Jenkins tvrdí, že pravděpodobně ne.


Znovuobjevení Platónovy vize

Mark Vernon vidí Platóna ve starém světle.


Objímající nedokonalost: Platón vs Nussbaum o lásce

Lillian Wilde se zamýšlí nad tím, co znamená láska.