Bergson: Práva, instinkty, vize a válka

Carl Strasen říká, že myšlenky Henriho Bergsona o válkách je třeba znovu objevit.


Nenásilné hlasy

Oidinposha Imamkhodjaeva hodnotí argumenty proti násilí mezi starověkými asijskými filozofiemi.


Filosofie války

Ziyad Hayatli představuje zhuštěnou historii filozofie války.